atrk Laheghi | Թուրքական հիդրավլիկ արտադրանքի գնացուցակ

Telegram ալիքի միացման հղում

Շաբաթից չորեքշաբթի 10-18հինգշաբթի 10-15

Հետագայում հիդրավլիկ գլան հաշվիչ

   Ցանկացած հարց տվեք
    Թիվ 26, Իմրան անցում, առաջին հարկ, Քաթրան անցում, Թավրիզ    

041 3439 11 64 - 65    

041 3442 43 38